Lyssna

Samtal om kulturlivets framtid i Sorsele Kommun och Västerbottens län

Välkommen att delta i ett samtal om kulturlivets framtid i Sorsele Kommun och Västerbottens län. Offentlig inbjudan till dialog mellan civilsamhället och kommun/region.

Plats: Folkets Hus, Sorsele

När: 26/2 2019 kl. 18.00

Arrangör: Sorsele kommun/Region Västerbotten

Kontakt: Anmäl ditt deltagande till: par.rockner@sorsele.se

Arbetet med att ta fram en ny regional kulturplan för perioden 2020-2023 har påbörjats. Kulturplanen ska målmedvetet beskriva ambitionen för en hållbar och framåtsyftande kulturutveckling i Västerbottens län, som präglas av vår gemensamma vision och ambition – med samverkan som ledord. Vi vill tillsammans med er diskutera lokala förutsättningar för att skapa och ta del i av kultur.

Program

Inledning

  • Ordförande för Kulturutskottet Region Västerbotten.

Presentation

  • Camilla Thorn Wollnert, regionkulturchef vid Region Västerbotten, informerar om kulturplaneprocessen. Kommunens representanter presenterar sig. Representanter för de regionala kulturverksamheterna informerar om sitt uppdrag.

Workshop – Framtidens kultur i Sorsele Kommun

  • Region Västerbotten leder en workshop som tar sin utgångspunkt i att deltagarna gemensamt identifierar utmaningar och möjligheter att skapa och ta del av kultur i er kommun.

Fika

Sammanfattning och avslutning

Uppdaterad den 25 januari 2019