Lyssna

Vad innebär det att vara samisk förvaltningskommun?

En utbildningsdag som riktar sig mot politiker, tjänstemän, chefer och personal. Föreläsningarna är öppna för allmänheten.

Plats: Sorsele Folkets hus

När: 11 februari klockan 8.30-ca 16.00

Arrangör: Samisk förvaltningskommun Sorsele, Storuman och Lycksele

Kontakt: Åsa Skum

Utbildningsdagen är kostnadsfri. Lunch och fika ingår. För planering av lunch/fika så anmäl senast den 20 jan på www.asmevent.se/utb

08:30 - 09:00 Fika
09:00 Presentation av dagen
09:00 - 10:00 Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk - Sametinget, Aina Negga
10:00 - 11:00 Goda exempel samisk äldreomsorg - Inger Fjellås, Sylvi Blind och Görel Parffa
11:00 - 12:00 Samisk matkultur i offentliga kök - Ann Sparrock
12:00 - 13:00 Lunch
13:00 – 14:00 Samisk barnomsorg - Carina Sarri
14:00 - 15:00 Renskötseln inom kommunen - Lokala samebyar
15:00 - 15:30 Fika
15:30 - 15:45 Avslut av dagen


Anmälan

Görs på www.asmevent.se/utb
Vänligen så snart som möjligt och senast den 20 jan. 

Frågor kring anmälan

Välkommen att kontakta Tina Jonsson på eventbyrån ASM Event som har hand om vår bokning och deltagarservice på 073 - 817 89 28, tina.jonsson@asmevent.se

Frågor kring programmets innehåll

Välkommen att kontakta
Sorsele: Åsa Skum på Sorsele kommun på 070 - 346 01 93 eller asa.skum@sorsele.se
Lycksele: Veronica Labba på Lycksele kommun, 0950-166 27 eller veronica.labba@lycksele.se
Storuman: Erika Fjellgren på 076 - 117 77 96 eller erika.fjellgren@storuman.se

Uppdaterad den 9 januari 2020