Lyssna

Sorsele kommuns digitala anslagstavla

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2018-12-04, omedelbar justering

Anslag/Bevis

Organ
Samhällsbyggnadsnämnden
Mötesdatum
2018-12-04
Paragrafer
76 - 76
Datum då anslag sätts upp
2018-12-04
Datum då anslag tas ned
2018-12-28
Förvaringsplats för protokoll
Stödverksamheten/kansli
Sekreterare
Ann-Kristin Karlsson

Protokoll

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Senast uppdaterad den 27 juni 2018