Lyssna

Sorsele kommuns digitala anslagstavla

Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-13

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsen
Mötesdatum
2018-11-13
Paragrafer
166-195
Datum då anslag sätts upp
2018-11-14
Datum då anslag tas ned
2018-12-06
Förvaringsplats för protokoll
Kanslienheten
Sekreterare
Sara Grundström

Protokoll

Kommunstyrelsens protokoll

Senast uppdaterad den 27 juni 2018