Lyssna

Sorsele kommuns digitala anslagstavla

Allmänna utskottets protokoll 2018-11-27

Anslag/Bevis

Organ
Allmänna utskottet
Mötesdatum
2018-11-27
Paragrafer
§§ 94-104
Datum då anslag sätts upp
2018-11-27
Datum då anslag tas ned
2018-12-19
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Sara Grundström

Protokoll

Allmännta utskottets protokoll

Senast uppdaterad den 27 juni 2018