Lyssna

Sorsele kommuns digitala anslagstavla

Kommunstyrelsens social- och utbildningsutskottets protokoll 2018-11-20

Anslag/Bevis

Organ
Social- och utbildningsutskottet
Mötesdatum
2018-11-20
Paragrafer
§§ 72-84
Datum då anslag sätts upp
2018-11-28
Datum då anslag tas ned
2018-12-18
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Bodil Granström

Protokoll

Social- och utbildningsutskottets protokoll

Senast uppdaterad den 27 juni 2018