Lyssna

Sorsele kommuns digitala anslagstavla

Kommunfullmäktiges protokoll 2018-11-26

Anslag/Bevis

Organ
Kommunfullmäktige
Mötesdatum
2018-11-26
Paragrafer
§§ 610-0104
Datum då anslag sätts upp
2018-12-03
Datum då anslag tas ned
2018-12-27
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Sara Grundström

Protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll

Senast uppdaterad den 27 juni 2018