Lyssna

Sorsele kommuns digitala anslagstavla

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-06-25

Anslag/Bevis

Organ
Samhällsbyggnadsnämnden
Mötesdatum
2019-06-25
Paragrafer
40-62
Datum då anslag sätts upp
2019-06-26
Datum då anslag tas ned
2019-07-17
Förvaringsplats för protokoll
Stödverksamheten/kansli
Sekreterare
Ann-Kristin Karlsson

Protokoll

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Senast uppdaterad den 27 juni 2018