Lyssna

Sorsele kommuns digitala anslagstavla

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-05-09

Anslag/Bevis

Organ
Samhällsbyggnadsnämnden
Mötesdatum
2019-05-09
Paragrafer
33-39
Datum då anslag sätts upp
2019-05-10
Datum då anslag tas ned
2019-05-31
Förvaringsplats för protokoll
Stödverksamheten/kansli
Sekreterare
Ann-Kristin Karlsson

Protokoll

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Senast uppdaterad den 27 juni 2018