Lyssna

Sorsele kommuns digitala anslagstavla

Överförmyndarnämnd i södra Lappland 2019-03-14

Anslag/Bevis

Organ
Gemensam överförmyndarnämnd
Mötesdatum
2019-03-14
Paragrafer
35 - 41
Datum då anslag sätts upp
2019-03-21
Datum då anslag tas ned
2019-04-12
Förvaringsplats för protokoll
Kommunstyrelsens kansli, stadshuset Lycksele kommun
Sekreterare
Martina Bergh

Protokoll

Gemensam överförmyndarnämndens protokoll

Senast uppdaterad den 27 juni 2018