Lyssna

Sorsele kommuns digitala anslagstavla

Gemensam överförmyndarnämnd i södra Lappland

Anslag/Bevis

Organ
Gemensam överförmyndarnämnd
Mötesdatum
2019-01-03
Paragrafer
1-10
Datum då anslag sätts upp
2019-01-03
Datum då anslag tas ned
2019-01-28
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet, stadshuset Lycksele kommun
Sekreterare
Martina Bergh

Protokoll

Gemensam överförmyndarnämndens protokoll

Senast uppdaterad den 27 juni 2018