Lyssna

Sorsele kommuns digitala anslagstavla

Kommunstyrelsens social- och utbildningsutskott 2019-02-05

Anslag/Bevis

Organ
Social- och utbildningsutskottet
Mötesdatum
2019-02-05
Paragrafer
19-19
Datum då anslag sätts upp
2019-02-05
Datum då anslag tas ned
2019-02-27
Förvaringsplats för protokoll
Kanslienheten
Sekreterare
Bodil Granström
Senast uppdaterad den 27 juni 2018