Lyssna

Sorsele kommuns digitala anslagstavla

Valnämnden

Anslag/Bevis

Organ
Valnämnden
Mötesdatum
2019-03-05
Paragrafer
§§ 1-21
Datum då anslag sätts upp
2019-03-11
Datum då anslag tas ned
2019-04-01
Förvaringsplats för protokoll
Kommuhuset, kanslienehten
Sekreterare
Sara Grundström

Protokoll

Senast uppdaterad den 27 juni 2018