Lyssna

Sorsele kommuns digitala anslagstavla

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-29

Anslag/Bevis

Organ
Kommunfullmäktige
Mötesdatum
2019-04-29
Paragrafer
§§ 18-44
Datum då anslag sätts upp
2019-05-07
Datum då anslag tas ned
2019-05-29
Förvaringsplats för protokoll
Kommunhuset, kanslienheten
Sekreterare

Protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll

Senast uppdaterad den 27 juni 2018