Lyssna

Arbetsrätt

Avtal om intermittent anställning/behovsanställning och information om anställningsvillkor - PDF

Avtal om provanställning och information om anställningsvillkor - PDF

Avtal om tidsbegränsad anställning (ej vikariat) och information om anställningsvillkor - PDF

Avtal om tillsvidareanställning och information om anställningsvillkor - PDF

Avtal om vikariatsanställning och information om anställningsvillkor - PDF

Besked om avskedande - PDF

Besked om pension/hel sjukersättning - PDF

Besked om tidsbegränsad anställnings upphörande - PDF

Besked om uppsägning - personliga förhållanden - PDF

Erbjudande om omplacering - arbetsbrist  - PDF

Förfrågan angående pension - PDF

Förhandlingsframställning  - PDF

Medgivande om kvittning - PDF

Semesterintyg - PDF

Skriftlig varning - PDF

Svar på semesterförfrågan - PDF

Tjänstgöringsbetyg - PDF

Tjänstgöringsintyg - PDF

Underrättelse om avskedande - PDF

Underrättelse om uppskjutande av återgång i arbete efter avbruten studieledighet - PDF

Underrättelse om uppskjuten studieledighet - PDF

Underrättelse om uppsägning - personliga förhållanden - PDF

Uppsägning på den anställdes begäran - PDF

Uppsägning på grund av arbetsbrist - PDF

Utredning om omplacering - PDF

Varsel om avskedande - personliga förhållanden - PDF

Varsel om uppsägning - personliga förhållanden - PDF

Överenskommelse om att avsluta anställning - PDF

 

Senast uppdaterad den 9 oktober 2018