Lyssna

Blanketter på engelska

Anmälan om tillfällig förevisning av arter av djur som lever vilt/Notification of temporary exhibition of species of animals living in the wild (pdf) 

Anmälan om catering, kryddning av spritdryck och /eller provsmakning/Notification of catering premises, flavouring of spirits and/or notification of tasting arrangements (pdf) 

Anmälan om försäljning av tobaksvaror enligt 12 a och 12 c tobakslagen/Notification of sales of tabacco products on accordance with Sections 12 a and 12 c the Tobacco Act (pdf)

Anmälan om försäljning/servering av folköl/Notification of sales and serving of beer over 2,25% by volume ("Folköl") (pdf) 

Anmälan om inbesiktning av cirkusdjur/Notification of inspection of circus animals entering in the country (pdf)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet/Notification of environmentally hazardous operations (pdf) 

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning/Notification of registration of food facility (pdf) 

Anmälan om verksamhet med bassängbad/Notification about operations with swimingpool, etc (pdf) 

Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling/Notification concering operations involving hygienic treatment (pdf) 

Ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning/Application of approval of food facility (pdf) 

Ansökan om auktorisation som bilskrotare/Application of authorisation as vehicle/car breaker (pdf) 

Ansökan om djurhållning inom detaljplanelagt område/Application for keeping animanls within an area covered byt detailed planning (pdf)

Ansökan om tillfällig försäljning/torghandel/Application for temporary sales/renting of market stall (pdf) 

Ansökan om godkännande av funktionskontrollant/Application for approval of expert (pdf) 

Ansökan om godkännande av förevisning av djur/Application for approval of facilities for showing/exhibiting animals (pdf) 

Ansökan om tillstånd att anordna kampsportsmatch/Application or permit to arrange combat sports matches (pdf) 

Ansökan om tillstånd att för viss tid/tills vidare anordna kampsportsmatch/Application for permit to arrange combat sports matches for a specified time/until further notice (pdf) 

Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt överlåta eller privat hantera särskilt farliga kemiska produkter/Application for a permit for commercial transfer or the private handling/trading of particularly hazardous chemicals products (pdf) 

Ansökan om tillstånd för att yrkesmässigt eller i större omfattning hålla för övriga sällskapsdjur/Application for keeping pther pets on a commersial basis or on a substantial scale (pdf) 

Ansökan om tillstånd för att yrkesmässigt eller i större omfattning hålla hundar/Application for keeping dogs on a commersial basis or on a substantial scale (pdf) 

Ansökan om tillstånd för att yrkesmässigt eller i större omfattning hålla hästar/Application for keeping horses on a commersial basis or on a substantial scale (pdf)

Ansökan om tillstånd för att yrkesmässigt eller i större omfattning hålla katter/Application for keeping cats on a commersial basis or on a substantial scale (pdf)

Ansökan om tillstånd för servering av alkholdrycker/Application for the serving of alcoholic beverages (pdf) 

Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor/Application for permit for handling inflammable goods (pdf) 

Ansökan om tillstånd till hantering av explosiva varor/Application for permit for explosive products (pdf)

Ansökan om verksamhetstillstånd att bedriva handel med arter av vilda djur som lever vilt/Application of operations permit for trading in species of wild animals living in wild (pdf) 

Ansökan om verksamhetstillstånd för förevisning av djur av vilda arter i djurpark/Application of operations permit for the exhibion om species of wild animals in zoos (pdf) 

Ansökan om verksamhetstillstånd för preparering av djur och växter av arter som lever vilt/Application of operations permit för the preparing of speces of animals living in the wild and plants growing wild (pdf) 

Ansökan om bygglov/Application för building permit (pdf) 

Rivningsanmälan/Notification of demolition (pdf)

Underlag för riskklassificering/Documentation of risk classifiktion (pdf)

Senast uppdaterad den 22 november 2017