Lyssna

Bygga och bo

Ajourhållning av lägenhetsregistret. Flerbostadshus inklusive specialbostäder  PDF

Ajourhållning av lägenhetsregistret. Småhus inklusive fritidshus  PDF

Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd  PDF

Anmälan om eldstad/rökkanal  PDF

Anmälan om installation av cistern för förvaring av farlig vätska under mark  PDF

Anmälan om installation/avinstallation av cistern  PDF

Anmälan om kontrollansvarig  PDF

Anmälan om hygges- och naturvårdsbränning 

Ansökan om bygglov  PDF

Ansökan om enklare byggärenden/kompletteringsåtgärder  PDF

Ansökan om förhandsbesked  PDF

Senast uppdaterad den 10 oktober 2018