Lyssna

Sammanträdesdagar

Sammanträden 2020

 Styrelse/nämnd Jan Feb Mars April Maj Juni
 Kommunfullmäktige            
 Kommunstyrelsen   11   14 26   
 - allmänna utskottet  28 25 31   12   
 - social- och utbildningsutskottet  21    24    5  
 Samhällsbyggnadsnämnden            
 Trepartens renhållningsnämnd     10    19  
 Överförmyndarnämnd   13 19 8 14 17

 

 Styrelse/nämnd Juli Aug Sept Okt Nov Dec
 Kommunfullmäktige            
 Kommunstyrelsen     15   27 24  
 - allmänna utskottet    25 29   17  
 - social- och utbildningsutskottet    24    6  10  
 Samhällsbyggnadsnämnden            
 Trepartens renhållningsnämnd       17  
 Överförmyndarnämnd   27 17 15 19 10

Sammanträden 2019

 Styrelse/nämnd Jan Feb Mars April Maj Juni
 Kommunfullmäktige   25   29   4 - extra 
24 - inställt
 Kommunstyrelsen  8 12   16   11 - inställt
 - allmänna utskottet  28 26 26 30 28 12 - extra 
 - social- och utbildningsutskottet  22   21   21  
 Samhällsbyggnadsnämnden   19   9   25
 Trepartens renhållningsnämnd      5   21  
 Överförmyndarnämnd 3 14 14 11 16 20

 

 Styrelse/nämnd Juli Aug Sept Okt Nov Dec
 Kommunfullmäktige     30   25  
 Kommunstyrelsen   em 26    29 12  10
 - allmänna utskottet    fm 26 23  10 25  
 - social- och utbildningsutskottet   27  24    26  
 Samhällsbyggnadsnämnden       22   3
 Trepartens renhållningsnämnd        8  19  
 Överförmyndarnämnd   22 12 17 14 12

Sammanträdesdagar uppdaterade 2019-10-31

Sammanträdestider är fastställda enligt följande (avvikelser kan förekomma):
- Kommunstyrelsen 08.30
- Allmänna utskottet 08.00
- Social- och utbildningsutskottet 08.30
- Kommunfullmäktige 18.00
- Samhällsbyggnadsnämnden 09.00

Senast uppdaterad den 3 december 2019