Lyssna

Sammanträdesdagar

Sammanträden 2019

 Styrelse/nämnd Jan Feb Mars April Maj Juni
 Kommunfullmäktige   25   29   24
 Kommunstyrelsen  8 12   16   11
 - allmänna utskottet  29 26 26 30 28  
 - social- och utbildningsutskottet            
 Samhällsbyggnadsnämnden   19    9   25
 Trepartens renhållningsnämnd      5    21  

 

 Styrelse/nämnd Juli Aug Sept Okt Nov Dec
 Kommunfullmäktige     30   25  
 Kommunstyrelsen     17   12 10
 - allmänna utskottet   27 24 29 26  
 - social- och utbildningsutskottet            
 Samhällsbyggnadsnämnden   27   22   3
 Trepartens renhållningsnämnd        8  19  

 

 

Sammanträden 2018 

Styrelse/nämnd Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunstyrelsen     11   13 11
- allmänna utskottet   28 25 30  27  
- tekniska utskottet   30    11    
- social- och utbildningsutskottet    21    23 20  
Kommunfullmäktige      24    26  
Samhällsbyggnadsnämnd   28    23   4

 

Sammanträdestider är fastställda enligt följande (avvikelser kan förekomma):
- Kommunstyrelsen 08.00
- Allmänna utskottet, 08.00
- Social- och utbildningsutskottet, 08.30
- Kommunfullmäktige 18.00
- Samhällsbyggnadsnämnden 09.00

Senast uppdaterad den 5 december 2018