Lyssna

Sammanträdesdagar

Sammanträden 2019

 Styrelse/nämnd Jan Feb Mars April Maj Juni
 Kommunfullmäktige   25   29   24
 Kommunstyrelsen  8 12   16   11
 - allmänna utskottet  28 26 26 30 28  
 - social- och utbildningsutskottet  22   21    21  
 Samhällsbyggnadsnämnden   19   9   25
 Trepartens renhållningsnämnd      5    21  
 Överförmyndarnämnd 3 14 14 11 16 20

 

 Styrelse/nämnd Juli Aug Sept Okt Nov Dec
 Kommunfullmäktige     30   25  
 Kommunstyrelsen     17   12 10
 - allmänna utskottet   27 24 29 26  
 - social- och utbildningsutskottet   27  24    26  
 Samhällsbyggnadsnämnden   27   22   3
 Trepartens renhållningsnämnd        8  19  
 Överförmyndarnämnd   22 12 17 14 12

 

Sammanträdestider är fastställda enligt följande (avvikelser kan förekomma):
- Kommunstyrelsen 08.30
- Allmänna utskottet, 08.00
- Social- och utbildningsutskottet, 08.30
- Kommunfullmäktige 18.00
- Samhällsbyggnadsnämnden 09.00

Senast uppdaterad den 26 februari 2019