Lyssna

Sammanträdesdagar

Sammanträden 2019

 Styrelse/nämnd Jan Feb Mars April Maj Juni
 Kommunfullmäktige   25   29   4 - extra 
24 - inställt
 Kommunstyrelsen  8 12   16   11 - inställt
 - allmänna utskottet  28 26 26 30 28 - inställt 12 - extra 
 - social- och utbildningsutskottet  22   21   21  
 Samhällsbyggnadsnämnden   19   9   25
 Trepartens renhållningsnämnd      5   21  
 Överförmyndarnämnd 3 14 14 11 16 20

 

 Styrelse/nämnd Juli Aug Sept Okt Nov Dec
 Kommunfullmäktige     30   25  
 Kommunstyrelsen   em 26    29   10
 - allmänna utskottet    fm 26 23  10 25  
 - social- och utbildningsutskottet   27  24    26  
 Samhällsbyggnadsnämnden       22   3
 Trepartens renhållningsnämnd        8  19  
 Överförmyndarnämnd   22 12 17 14 12

Sammanträdesdagar uppdaterade 2019-09-17

Sammanträdestider är fastställda enligt följande (avvikelser kan förekomma):
- Kommunstyrelsen 08.30
- Allmänna utskottet 08.00
- Social- och utbildningsutskottet 08.30
- Kommunfullmäktige 18.00
- Samhällsbyggnadsnämnden 09.00

Senast uppdaterad den 17 september 2019