Sorsele kommuns digitala anslagstavla

Protokollet i original finns tillgängligt hos:
Sorsele kommun, kanslienheten, Burevägen 4.

Till sidan med sammanträdestider, ärendelista och protokoll

Kungörelser

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2018-02-26, kl. 18.00 i Folkets Hus.

Länsstyrelsen Västerbottens beslut om bildande av naturreservatet Blaiken i Sorsele och Storumans kommuner. Överklagan ska skickas till Länsstyrelsen, 901 86  UMEÅ och ska ha inkommit senast den 16 mars 2018. Handlingarna finns tillgängliga på Sorsele och Storumans kommunkanslier samt hos Länsstyrelsen.

Kommunstyrelsens protokoll 2018-02-13, justerat

Sammanträdesdatum: 2018-02-13
Anslagstid: 2018-02-16 - 2018-03-12

Social- och utbildningsutskottets protokoll 2018-01-23, justerat

Sammanträdesdatum: 2018-01-23
Anslagstid: 2018-02-05 - 2018-02-27

Allmänna utskottets protokoll 2018-01-30, justerat

Sammanträdesdatum: 2018-01-30
Anslagstid: 2018-01-31 - 2018-02-22

Tekniska utskottets protokoll 2018-01-18, justerat

Sammanträdesdatum: 2018-01-18
Anslagstid: 2018-01-18 - 2018-02-09

Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-16, justerat

Sammanträdesdatum: 2018-01-16
Anslagstid: 2018-01-16 - 2018-02-07

Senast uppdaterad den 22 februari 2018