Sorsele kommuns digitala anslagstavla

Protokollet i original finns tillgängligt hos:
Sorsele kommun, kanslienheten, Burevägen 4.

Till sidan med sammanträdestider, ärendelista och protokoll

Kungörelser

Ett livskraftigt Sorsele 2030 - Översiktsplan för Sorsele kommun ställs ut för granskning. Under tiden som utställningen hålls ges ytterligare möjligheter för berörda parter som föreningar, privatpersoner och myndigheter att lämna synpunkter på handlingen.

Utställningshandlingen ”Ett livskraftigt Sorsele 2030 - Översiktsplan för Sorsele kommun” ställs ut under perioden 26/4 – 25/6 2018 på Ammarnäs Livs, Sorsele bibliotek, Ica Nära Blattnicksele och Gargnäs bibliotek. Läs mer här.

Kungörelser

Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april 2018.
Tid: klockan 18.00
Plats: Sorsele folketshus

Kungörelser

Länsstyrelsen Västerbottens beslut om föreskrifter som reglerar skotertrafiken inom Grans samebys marker i Ammarnäs, Sorsele kommun. Överklagan ska skickas till Länsstyrelsen, 901 86  UMEÅ och ska ha inkommit senast den 30 april 2018. Handlingarna finns tillgängliga på Sorseles kommunkansli samt hos Länsstyrelsen.

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2018-04-17, justerat

Sammanträdesdatum: 2018-04-17
Anslagstid: 2018-04-20 - 2018-05-14

Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-10, justerat

Sammanträdesdatum: 2018-04-10
Anslagstid: 2018-04-13 - 2018-05-07

Valnämndens protokoll 2018-04-11, justerat

Sammanträdesdatum: 2018-04-11
Anslagstid: 2018-04-13 - 2018-05-07

Allmänna utskottets protokoll 2018-03-27, justerat

Sammanträdesdatum: 2018-03-27
Anslagstid: 2018-03-27 - 2018-04-18

Social- och utbildningsutskottets protokoll 2018-03-20, justerat

Sammanträdesdatum: 2018-03-20
Anslagstid: 2018-03-23 - 2018-04-13

Tekniska utskottets protokoll 2018-03-14, justerat

Sammanträdesdatum: 2018-03-14
Anslagstid: 2018-03-14 - 2018-04-05

Trepartens renhållningsnämnd protokoll 2018-03-12, justerat

Sammanträdesdatum: 2018-03-12
Anslagstid: 2018-03-12 - 2018-04-05

Allmänna utskottets protokoll 2018-02-27, justerat

Sammanträdesdatum: 2018-02-27
Anslagstid: 2018-03-02 - 2018-03-26

Senast uppdaterad den 20 april 2018