Lyssna

Sorsele årets kulturkommun

Sorsele har utsetts till Årets kulturkommun 2018/19, för "ett målmedvetet och metodiskt arbete att se kulturen som en av byggstenarna för en attraktiv och hållbar kommun". Här kan du läsa mer om vad det innebär och hur planerna ser ut för året.

Årets Kulturkommun i Västerbotten är en utmärkelse som tilldelas en särskild kommun i länet under ett läsår. Bakom utnämningen står Västerbottens museum, Västerbottensteatern och Norrlandsoperan tillsammans med en rad andra kulturutövare som är verksamma i hela länet. Året innebär ett extra stort utbud av kultur från länsaktörerna, som planerar och genomför publika arrangemang, workshops, program för skola, debatt och mycket mer tillsammans med lokala företrädare. Flera av arrangemangen ligger ute på kommunens kalendarium, www.sorsele.se/kalender. Det går också att titta i programbladet som du hittar här: Program 2019

Vad är Årets Kulturkommun i Västerbotten?

Utnämningen Årets Kulturkommun i Västerbotten tilldelas en kommun i länet som kan utgöra ett gott exempel för andra och där kulturen har en självklar plats i den kommunala verksamheten. Utnämningen kan också tilldelas en kommun där kulturen behöver draghjälp och inspiration för att ta nästa steg.

Vem står bakom Årets Kulturkommun i Västerbotten?

Initiativet kommer från Västerbottens museum, Västerbottensteatern och Norrlandsoperan. De har alla uppdrag från sina ägare att arbeta med hela Västerbottens län och utmärkelsen Årets Kulturkommun i Västerbotten är ett av flera sätt som länsarbetet bedrivs på.

Till samarbetet bjuds också andra aktörer in som arbetar med kultur i hela länet, t ex Film i Västerbotten, Dans i Västerbotten, Länsbiblioteket, Västerbottens läns hembygdsförbund, Hemslöjdsföreningen i Västerbotten/hemslöjdskonsulenterna, konstkonsulenterna m fl.

Vem kan få utnämningen Årets Kulturkommun i Västerbotten?

Utnämningen Årets Kulturkommun i Västerbotten tilldelas en kommun i länet som kan utgöra ett gott exempel för andra och där kulturen har en självklar plats i den kommunala verksamheten. Utnämningen kan också tilldelas en kommun där kulturen behöver draghjälp och inspiration för att ta nästa steg.

Hur går utnämningen till?

Beslut om vem som ska får utnämningen Årets Kulturkommun i Västerbotten fattas av cheferna för Västerbottens museum, Västerbottensteatern och Norrlandsoperan. De får in förslag och har egna idéer om vilken kommun som kan vara lämplig. Efter sammanställning och sammanvägning fattas beslut.

 

Senast uppdaterad den 4 april 2019