Lyssna

Vandringsleder

Sorsele kommun är en vandringskommun med ett unikt vandringsledsystem från Kungsleden till byavandringsturer med centrum i Ammarnäs. Idag har Ammarnäs också ett närledssystem med 1-3 timmars turer upp till endagsturer. Vill du göra toppturer så finns det många bra alternativ.

Sommarleder

Sommarlederna i Vindelfjällens naturreservat omfattar totalt över 60 mil. Sommarleder är markerade med orange-röd färg på resta stenar, stenrösen eller träd. Kring Ammarnäs utvecklas just nu både närleder för sommarvandring och den sk. Vindelvaggileden utmed Vindelälven mot Norge. Närlederna är på kalfjället markerade med kryss, trots att detta är sommarleder. Vill du få tips på turer så kontaktar du någon på Naturrum i Ammarnäs eller någon av de professionella guider som finns i byn.

Vindelfjällen och Ammarnäs

Kungsleden
Ammarnäs – Aigertstugan
Aigertstugan – Servestugan
Servestugan-Tärnasjöstugan
Tärnasjöstugan-Syterstugan
Syterstugan-Viterskalsstugan
Viterskalsstugan-Hemavan 

Leder i östra delen:

Ammarnäs – Aivak
Aivak – Biellojaure
Kraddsele -Viktoriakyrkan
Biellojaure – Tjulträskstranden
Ammarnäs – Övertjuktan

Dagsturer Ammarnäs:

Ammarnäs – Rävfallet 
Ammarnäs-Biergienas-Ågguovarrie
Ammarnäs-Långflytje 
Ammarnäs-Kungsleden norrut-Dagsturer 
Ammarnäs - Örnbo
Tjulträskp. - Gaisatj
Tjulträskp. -Servestugan

Länsstyrelsens karta över leder inom Vindelfjällens naturreservat:
Karta

 

Senast uppdaterad den 27 juni 2018