Lyssna
bild på en sjö

Sorseles Byar

Sorsele kommun innehåller många byaområden

Kommunen består förutom av tätorten av ett flertal aktiva byaområden. Flera av byaföreningarna har lokala hemsidor och flertalet samverkar genom forumet Sorsele United.

Sorsele Uniteds hemsida

 

Sorsele Byaråd 
Sorsele byaråd skapades under 1990-talet som ett paraply för att samla upp alla byar i kommunen för att gemensamt kunna driva byarnas frågor. Byarådet är idag till stor del vilande.

Ammarnäs - Blattnicksele - Gargnäs

Byaforum

År 2015 samlades berörda i mötesformen Byaforum. Inbjudna till första mötet var medlemmar från Sorsele byaråd, från byaföreningar, idrottsföreningar och andra föreningar som var intresserade av byarnas utveckling och kommunens insatser med service i glesbygd. Målet var och är fortfarande att årligen träffas, diskutera och samverka för byarnas och invånarnas bästa. Idag är det Sorsele United som bjuder in till Byaforums möten i kommunen.

Minnesanteckningar byaforum 20151021

Minnesanteckningar byaforum 20160229

Minnesanteckningar byaforum 20161025

Minnesanteckningar byaforum 20170228

Minnesanteckningar byaforum 20171024

Minnesanteckningar byaforum 20181030

Minnesanteckningar byaforum 20191008

Senast uppdaterad den 17 oktober 2019