Lyssna

Minoriteter Saepmie

Sedan 1 januari 2010 tillhör Sorsele kommun samiskt förvaltningsområde. I samiska förvaltningskommuner har enskilda rätt att använda samiska i sina skriftliga och muntliga kontakter med myndigheter. Enskilda har också rätt att få tillgång till äldreomsorg och förskola helt eller delvis på samiska.

Läs om dina rättigheter under länkarna till vänster. Du kan läsa mer om minoritetsreformen på www.minoritet.se

Senast uppdaterad den 26 juni 2018