Lyssna

Pågående projekt

Här hittar du en del av de projekt som Sorsele Kommun idag driver eller medfinansierar.

Business Capacity Building in Swedish Lapland

Projektet Business Capacity Development in Swedish Lapland, förkortat BCD, är ett samverkansprojekt som drivs över hela Norrbottens län och delar av Västerbotten. Besöksnäringsorganisationen Swedish Lapland Visitors Board är samverkanspart tillsammans med sexton kommuner eller lokala destinationer varav Sorsele kommun är en av dessa. Projektet tar vid där det föregående projektet med likartat namn – Destination Capacity Building in Swedish Lapland – avslutades vid årsskiftet.

Målgruppen för BCD är små och medelstora företag och syftar till att de ska vidareutveckla sin kompetens och öka sin konkurrenskraft. Projektet är uppdelat i två olika insatsområden. Det ena är affärsutveckling, och där jobbar vi med kompetenshöjande och coachande insatser. Det kan till exempel handla ökad marknadskännedom, att pröva nya marknader, utveckla sitt värdskap, digital kommunikation, distribution och prissättning. Det andra insatsområdet är marknadsutveckling. Här jobbar vi med bland annat digitala kampanjer för att locka resenärer till destinationen Swedish Lapland och Sorsele kommun som plats.

BCD finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och deltagande kommuner.

Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region

Projektet Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region är ett samverkansprojekt mellan åtta inlandskommuner, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Storuman, Vilhelmina, Åsele och Sorsele. Projektet kommer med start 1 september 2018 till december 2020 att jobba för fler växande företag. Det kommer att göras insatser inom områdena generationsväxling, kompetensförsörjning, kapitalförsörjning, innovationer i befintliga företag och större marknad. I Sorsele jobbar Lage Byström som affärscoach i denna satsning. Projektet finansieras av tillväxtverket, Region Västerbotten och de åtta deltagande kommunerna. Mer information om projektet går att finna på hemsidan www.mojligheternasregion.se.

Känner du att någon av insatsområdena är intressant för dig så är du välkommen att kontakta näringslivskontoret redan idag.

Vill du veta mer kan du läsa mer i beslutet från Tillväxtverket, klickahär.

     

SIKT

SIKT- Samverkan för Integration, Kompetensförsörjning och Tillväxt syftar till att bidra till arbetskrafts- och kompetensförsörjning utifrån målgruppen nyanlända och utrikesfödda. Projektets mål är att fler inom målgruppen nyanlända och utrikesfödda ska nå egen sysselsättning. Projektet bedrivs i kommunerna Åsele, Dorotea, Vilhelmina, Sorsele och Storuman tillsammans med Arbetsförmedlingen. Projektägare är Region Västerbotten. Projektet kommer att utgå från ett antal så kallade jobbspår, vilka har identifierats och utformats av kommunerna tillsammans med Arbetsförmedlingen och är baserade på det kompetensbehov som finns i respektive kommun. Jobbspåren är ett sätt att kombinera språkutbildning med kortare yrkesutbildning tillsammans med praktik hos potentiella arbetsgivare

     

Inför-SIKT

Kompetensförsörjning är en utmaning för många företag samtidigt finns en stor kompetensreserv hos nyanlända och utrikesfödda. Denna satsning stöttar ditt företag i att ta tillvara denna kompetensreserv. Upphandlade konsulter stöttar ditt företag i syfte att hitta nya arbetssätt, effektivisera och utveckla din organisation. Detta görs genom att 1, utreda kompetensbehov 2, kartlägga processer och genomföra organisationsutvecklande insatser. Kontakta Stina via e-post stina@yourwill.se eller via telefon 070-362 63 49 om du vill veta mer.

Insatsen finansieras av Region Västerbotten och Tillväxtverket.

 

Framtid Region 10 – näringsliv

Näringslivs- och tillväxtenheterna inom Region 10 vill tillsammans skapa ökade förutsättningar för det näringsfrämjande systemet för ökad konkurrenskraft för små och medelstora företag i glesbygd.

Målet med projektet är att få fler och växande företag och tar del av samhällets näringsfrämjande insatser, skapa en gemensam långsiktig modell för det näringsfrämjande arbetet i alla kommuner i Region 10 och att utifrån genomförda kartläggningar veta hur samhällets stöd i olika former upplevs av företagen i Region 10.

Projektet ägs av Storuman Kommunföretag AB, har en styrgrupp som består av kommuncheferna i Region 10. Som stöd till projektet finns två referensgrupper, en bestående av näringslivs- och tillväxtcheferna i Region 10 och en bestående av representanter från den nationella nivån när det gäller företagsutveckling.

Projektet pågår fram till juli 2020 då målet är att vi gemensamt i Region 10 ska ha hittat en långsiktigt hållbar lösning för näringslivsutveckling utifrån företagens behov.

Projektet finansieras av Tillväxtverket, Region Västerbotten och Norrbotten, samt alla tio kommunerna inom Region 10 och pågår till 20-06-30.

För mera information kontakta Projektansvarig, Johan Duvdahl, 070/379 3115 eller Projektledare Johneric Halvarsson, 072/213 8494.

           

 

Senast uppdaterad den 4 juni 2019