Till innehåll

Stöd för företagare som påverkas av Corona

Hur påverkar situationen kring coronaviruset covid-19 mitt företag? Här har vi sammanställt en lista med förslag på insatser. Observera att visa insatser är bara förslag från regeringen och ej beslutade.

Stöden som finns blir allt mer komplex. Kontakta Företagarna Västerbottens regionala Företagsakut för företagare i länet!

Företagsakuten är till för företag i som är i behov av information och rådgivning när det gäller till exempel ekonomiska frågor eller vilka stöd och åtgärder som finns tillgängliga nationellt. Företagsakuten drivs av Företagarna Västerbotten och finansieras av Region Västerbotten tillsammans med kommuner i länet.

Du når Företagsakuten på vasterbotten@foretagarna.se 

Rådgivningen är kostnadsfri och öppen för alla.

Så här går det till:

 • Den drabbade mailar till vasterbotten@foretagarna.se och får ett svar med vidare instruktioner. Där framgår även att alla ärenden behandlas med sekretess och diskretion.

 • Ett uppstartsmöte hålls för att utreda vilken typ av hjälp som är aktuell och av vilken rådgivare/expert.

 • Företagaren och rådgivaren arbetar tillsammans 4-5h och tar fram en åtgärdsplan.

 • Om ytterligare tid behövs är det möjligt att arbeta vidare ca.5h.

 • Uppföljning genomförs med alla företagare.

 

Tips på nationellt nya beslutade stöd: 

 • Omställningsstöd
  Nu kan du som är företagare söka omställningsstöd för två nya perioder. Du kan få stöd om företagets omsättning i maj minskade med mer än 40 procent jämfört med förra året. För perioden juni och juli kan du få stöd om omsättningen minskat med mer än 50 procent. Här söker du igen för de fasta kostnader som bolaget haft. Stödet går att söka fram till sista november. Läs mer HÄR.
 • Omsättningsstöd - särskilt till enskilda näringsidkare. Från och med den 10 november kan enskilda näringsidkare söka ett ytterligare stöd - omsättningsstöd. Detta stöd hanteras inte av Skatteverket, utan du ansöker om det via Boverkets e-tjänst. Enskilda näringsidkare kan ansöka om både omställningsstöd och omsättningsstöd. Det finns dock särskilda regler för hur mycket stöd du kan få från respektive håll. Du kan ansöka om omsättningsstöd för stödperioderna mars-april, maj och juni-juli.

 

Ytterligare kommunala beslut för att stötta företagen är taget av kommunstyrelsen 2020-04-14. Dessa beslut är:

 • Möjlighet att hyra torghandelsplatsen i Sorsele under 2020 avgiftsfritt. Kontakta kundtjänst Jeanette Eklund på telefon 0952-140 61 för mer information.
 • Inga hyreshöjningar under 2020 för privata företag som är registrerade i Sorsele kommun och som hyr kommersiella lokaler/fastigheter av kommunen.
 • Möjlighet för företag som har en fodring hos kommunen att få snabbare utbetalning förutsatt att varan eller tjänsten är utförd. Kontakta kundtjänst Jeanette Eklund på telefon 0952-140 61 för möjlighet att nyttja detta.
 • Nedsättning av hyran för särskilt utpetade branscher(handel, hotell och restaurang) med 50% under perioden 1 april - 30 juni under förutsättning att regeringen beslutar enligt förslag. Från 1 juli återgår hyran till ordinarie hyresnivå. Mer information om detta kommer.

Tips att tänka på utifrån hur covid-19 påverkar ditt företag:

- Gör en nulägesanalys av din ekonomi

 • förändring i intäkter
 • förändringar i kostnader
 • tidsperiod
 • hur ser likviditetsbehovet ut
 • kommer pengarna i kassan att ta slut inom överskådlig tid?

- Gör en analys av personalsituationen.

 • Hur ser min personalgrupp ut?
 • Hur kan jag motverka sjukdomar i personalgruppen?
 • Hur mycket personal behöver vi om vår omsättning halveras?
 • Hur klara jag produktionen om min personalgrupp halveras?
 • Har vi några nyckelpersoner?

- Ta kontakt med din bank eller andra leverantörer i tid om du vill ansöka om lån eller begära anstånd och gör detta i tid! Ju tidigare desto större utrymme för lösningar!

- Kontakta branschorganisationer - de sitter på spetskunskaper för just din verksamhet angående corona-effekter.

- Se möjligheterna - hur kan du styra om ditt erbjudande utifrån rådande situation!

- Företagarnas jurister får ständigt frågor från företag och har samlat svaren på de vanligaste frågorna publikt för alla att läsa på deras hemsida. Här finns det svar på många frågor om sjuklön, karensdag, om kunden vill avbeställa en leverans mm.

 

Möjligt lokalt stöd

Förlänga förfallodatum på avgifter och hyror - Sorsele kommun har beslutat att möjliggöra för företag som har likviditetsproblem att förlänga förfallodatum för de avgifter och hyror som faktureras från 30 dagar till 90 dagar. Kontakta oss via de kontaktuppgifter som finns på fakturan.

Ta fram en budget - Vi kan erbjuda dig externt konsultstöd för att ta fram en budget utifrån de nya förutsättningarna som du kan använda exempelvis för att visa finansiärer eller använda vid anståndsansökningar. Detta kan vi göra genom stöd från Tillväxtverket, Region Västerbotten och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Hitta nya erbjudanden - Vi kan hjälpa dig se över ditt erbjudande och din affärsmodell och tillsammans hitta nya och utvecklade sätt att tjäna pengar.

Utbildning i videomöten - Vill du ha stöd i att delta i eller anordna ett videomöte kan vi hjälpa dig både personligt och digitalt. Sorsele Lärcentrum har tagit fram en samlad information som du finner här.
Ett annat tips är också Företagarnas hemsida där du kan finna information om olika system.

Utbildning till dig och personal - Via Sorsele Lärcentrum kan du få hjälp att hitta webutbildningar lämpliga för dig eller din personal för att ni ska stå startklar när efterfrågan ökar igen! Här finner du flera webutbildningar som lärcentrum samlat!

Region Västerbotten avsätter 25 miljoner för att hjälpa länets småföretagare som kämpar med effekterna av covid-19. Kontakta näringslivskontoret för hjälp med ansökan.

 

Vi vill verkligen hjälpa till! Kontakta näringslivsutvecklare Erika Hjukström via mail eller telefon 072-239 86 53 så hjälper hon dig eller kan lotsar dig till rätt person. 

 

Möjlig nationell information och stöd

Verksamt.se har samlat den senaste informationen om möjlighet till nationellt stöd, nya tillfälliga regelverk och annan information för dig som företagare som påverkas av Corona. 

Region Västerbotten avsätter 25 miljoner för att hjälpa länets småföretagare som kämpar med effekterna av covid-19. Kontakta näringslivskontoret för hjälp med ansökan.

Naturvårdsverket har gett ut material som du kan använda för att informera dina besökare om hur man kan visa hänsyn både till naturen och varandra. Informationen finner du HÄR.

På Krisinformation.se finner du uppdaterad information och med en särskild rubrik Sommaren under covid-19 där du finner bra information om ex. camping, restaurang, badplaser naturvistelse mm.

Skatteverket har skapat en särskild sida med tydlig information om vad som gäller för dig utifrån bolagsform och vilket problem du har.

Skatteverket erbjuder webbseminarium som ger vägledning i de möjligheter som erbjuds inom skatteområdet.

Business sweden  hälper dig som exporterar eller importerar. Kontakta rådgivare Katharina Saalo så svarar hon på dina frågor på telefon 070-371 95 82 eller e-post katharina.saalo@business-sweden.se 

Företagarna - råd och stöd till företagare avseende nya coronaviruset. Företagarna har information till dig som driver eget. Här finns artiklar som berör det nya coronaviruset och hur den påverkar svenska småföretagare. 

Svenskt näringsliv - samlad information och länkar avseende coronaviruset covid-19. Svenskt Näringsliv företräder företag och samlar information på sin webbplats avseende arbetet kring det nya coronaviruset.

 

Olika branscher:

Fastighetsägarna

Fastighetsägarna har tips, råd och information om hanteringen av convid-19 för dig som är fastighetsägare.

Fastighetsagarna.se - Tips, råd och information för dig som är fastighetsägare

 

Livsmedelsföretagen

Livsmedelsföretagen samlar information kring det nya coronaviruset, med betoning på arbetsrätt, arbetsmiljö och arbetsgivaransvar.

Livsmedelsföretagen - webbplats

Livsmedelsföretagen - Facebook

 

LRF - Lantbrukarnas riksförbund

Här hittar du LRF:s information om det nya coronaviruset och om omsorgsgruppen, som stöder lantbrukare som hamnat i olika krissituationer där djurs och människors hälsa är eller riskerar att bli dålig.

LRF - Samlad information om coronaviruset covid-19

 

 

Senast uppdaterad den 28 juni 2021