Till innehåll
Tangentbord med ord HELP

Stöd för företagare som påverkas av Corona

Hur påverkar situationen kring coronaviruset covid-19 mitt företag? Här har vi sammanställt en lista med förslag på insatser. Observera att visa insatser är bara förslag från regeringen och ej beslutade.

Tips att tänka på utifrån hur covid-19 påverkar ditt företag:

- Gör en nulägesanalys av din ekonomi

  • förändring i intäkter
  • förändringar i kostnader
  • tidsperiod
  • hur ser likviditetsbehovet ut
  • kommer pengarna i kassan att ta slut inom överskådlig tid?

- Gör en analys av personalsituationen.

  • Hur ser min personalgrupp ut?
  • Hur kan jag motverka sjukdomar i personalgruppen?
  • Hur mycket personal behöver vi om vår omsättning halveras?
  • Hur klara jag produktionen om min personalgrupp halveras?
  • Har vi några nyckelpersoner?

- Ta kontakt med din bank eller andra leverantörer i tid om du vill ansöka om lån eller begära anstånd och gör detta i tid! Ju tidigare desto större utrymme för lösningar!

- Kontakta branschorganisationer - de sitter på spetskunskaper för just din verksamhet angående corona-effekter.

- Se möjligheterna - hur kan du styra om ditt erbjudande utifrån rådande situation!

- Företagarnas jurister får ständigt frågor från företag och har samlat svaren på de vanligaste frågorna publikt för alla att läsa på deras hemsida. Här finns det svar på många frågor om sjuklön, karensdag, om kunden vill avbeställa en leverans mm.

 

Möjligt lokalt stöd

Förlänga förfallodatum på avgifter och hyror - Sorsele kommun har beslutat att möjliggöra för företag som har likviditetsproblem att förlänga förfallodatum för de avgifter och hyror som faktureras från 30 dagar till 90 dagar. Kontakta oss via de kontaktuppgifter som finns på fakturan.

Ta fram en budget - Vi kan erbjuda dig externt konsultstöd för att ta fram en budget utifrån de nya förutsättningarna som du kan använda exempelvis för att visa finansiärer eller använda vid anståndsansökningar. Detta kan vi göra genom stöd från Tillväxtverket, Region Västerbotten och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Hitta nya erbjudanden - Vi kan hjälpa dig se över ditt erbjudande och din affärsmodell och tillsammans hitta nya och utvecklade sätt att tjäna pengar.

Utbildning i videomöten - Vill du ha stöd i att delta i eller anordna ett videomöte kan vi hjälpa dig både personligt och digitalt. Sorsele Lärcentrum har tagit fram en samlad information som du finner här.
Ett annat tips är också Företagarnas hemsida där du kan finna information om olika system.

Utbildning till dig och personal - Via Sorsele Lärcentrum kan du få hjälp att hitta webutbildningar lämpliga för dig eller din personal för att ni ska stå startklar när efterfrågan ökar igen! Här finner du flera webutbildningar som lärcentrum samlat!

Region Västerbotten avsätter 25 miljoner för att hjälpa länets småföretagare som kämpar med effekterna av covid-19. Kontakta näringslivskontoret för hjälp med ansökan.

 

Vi vill verkligen hjälpa till! Kontakta näringslivsutvecklare Erika Hjukström via mail eller telefon 072-239 86 53 så hjälper hon dig eller kan lotsar dig till rätt person. 

 

Möjlig nationell information och stöd

Verksamt.se har samlat den senaste informationen om möjlighet till nationellt stöd, nya tillfälliga regelverk och annan information för dig som företagare som påverkas av Corona. 

Region Västerbotten avsätter 25 miljoner för att hjälpa länets småföretagare som kämpar med effekterna av covid-19. Kontakta näringslivskontoret för hjälp med ansökan.

Naturvårdsverket har gett ut material som du kan använda för att informera dina besökare om hur man kan visa hänsyn både till naturen och varandra.

På Krisinformation.se finner du uppdaterad information och med en särskild rubrik Sommaren under covid-19 där du finner bra information om ex. camping, restaurang, badplaser naturvistelse mm.

Skatteverket har skapat en särskild sida med tydlig information om vad som gäller för dig utifrån bolagsform och vilket problem du har.

Skatteverket erbjuder webbseminarium som ger vägledning i de möjligheter som erbjuds inom skatteområdet.

Business sweden  hälper dig som exporterar eller importerar. Kontakta rådgivare Katharina Saalo så svarar hon på dina frågor på telefon 070-371 95 82 eller e-post katharina.saalo@business-sweden.se 

Företagarna - råd och stöd till företagare avseende nya coronaviruset. Företagarna har information till dig som driver eget. Här finns artiklar som berör det nya coronaviruset och hur den påverkar svenska småföretagare. 

Svenskt näringsliv - samlad information och länkar avseende coronaviruset covid-19. Svenskt Näringsliv företräder företag och samlar information på sin webbplats avseende arbetet kring det nya coronaviruset.

 

Olika branscher:

Fastighetsägarna

Fastighetsagarna.se - Tips, råd och information för dig som är fastighetsägare

 

Livsmedelsföretagen

Livsmedelsföretagen samlar information kring det nya coronaviruset, med betoning på arbetsrätt, arbetsmiljö och arbetsgivaransvar.

 

LRF - Lantbrukarnas riksförbund

Här hittar du LRF:s information om det nya coronaviruset och om omsorgsgruppen, som stöder lantbrukare som hamnat i olika krissituationer där djurs och människors hälsa är eller riskerar att bli dålig.

 

 

Senast uppdaterad den 3 februari 2022