Till innehåll

Årets avfallsenkät

Kommunen har en viktig uppgift i att följa utvecklingen och tillhandahålla bra produkter och tjänster som möter dina krav. Därför vill vi be dig med kommunal sophämtning besvara denna fråga om nöjdhet med kommunens tjänster senast 24 juli.

Länk till enkäten: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=996314X293755840X62140

Senast uppdaterad den 7 juli 2021