Lyssna

Ändrade rutiner för besök och öppethållande under sommaren

Under semestertiden, 1 juli till 2 augusti, kommer kommunhusets huvudingång att vara låst av arbetsmiljöskäl. Kommunen är trots detta öppet för spontanbesök och inbokade besök, utifrån de förutsättningar som råder under semesterperioden med mindre bemanning än vanligt. Dörren till Individ- och familjeomsorgen kommer att vara öppen som vanligt.

Förra sommaren riktades mycket kritik från såväl anställda som besökare gentemot de låsta dörrarna, och att det var krångligt att få tag i rätt person – framför allt för personer som behöver språkligt stöd. Detta har vi försökt åtgärda genom att hålla dörren till Individ- och familjeomsorgen öppen så att besök dit fungerar som vanligt. Det kommer att vara möjligt att ringa till de tjänstepersoner som är på plats i huset via en porttelefon. Tydliga listor med funktion och namn, instruktioner för hur man ringer samt endast de som är i tjänst under den aktuella veckan kommer att finnas på en lista vid dörren. Vi hoppas att detta ska underlätta för våra besökare.

Anledningen till att ha låsta dörrar är enkel: den sparsamma bemanningen under sommaren gör de tjänstepersoner som är på plats är utsatta genom sin ensamhet. Detta är alltså en nödvändig arbetsmiljöåtgärd, om än vi förstår att kommunen upplevs som mindre tillgänglig.

Vi rekommenderar att besök planeras in och bokas i förväg, inte minst för att bemanningen är lägre under sommaren. Kontakta växeln 0952-140 00, eller hitta kontaktuppgifter till rätt person här på hemsidan.

Senast uppdaterad den 25 juni 2019