Lyssna

Ändrade sophämtningsdagar längs Skansnäsvägen

Sorsele kommun kommer från och med 1 juni 2020 att utöka hushållsavfallsinsamlingen till att omfatta hela kommunen.

Detta kommer att innebära ändrade hämtdagar för våra brukare längs Skansnäsvägen, dvs Sorsele – Norrsele – Örnäsudden – Forsnäs och vidare upp till Skansnäs.

Hämtning kommer framöver att ske onsdag – torsdag UDDA veckor, nästa tömning kommer alltså att ske med start onsdag-torsdag 17 - 18 juni.

Senast uppdaterad den 29 maj 2020