Lyssna

Ammarnäs 2:40 erbjuds till företag eller föreningar

Nu erbjuder Sorsele kommun fastigheten Ammarnäs 2:40, till företag eller föreningar som vill använda den till gagn för lokal utveckling.

Lokalen Ammarnäs 2:40, den gamla brandstationen, erbjuds till en fastställd hyra i tre år, och därefter till försäljning á 250 000 kronor under förutsättning att verksamheten fortfarande bedrivs. Lokalen är 47,3 kvadratmeter stor och har indragen el och VA.

Intressenter ska inkomma med underlag till kommunstyrelsen innan den 21 november. Observera att tidigare inlämnade underlag inte är giltiga. Underlaget ska innehålla en beskrivning av:

• den befintliga verksamheten
• hur tanken är att utveckla verksamheten
• hur verksamheten vill använda lokalen.

Den förening eller entreprenör som av kommunstyrelsen anses ha den mest intressanta planen erbjuds att hyra lokalen. Underlaget skickas till kommun@sorsele.se, eller till Sorsele kommun, 924 81 SORSELE. Märk med
Ammarnäs 2:40.

Vid frågor kontakta Simon Sundström, Teknisk chef:
simon.sundstrom@sorsele.se • 0952-140 51

Senast uppdaterad den 25 oktober 2018