Lyssna

Hur vill du att ditt barn ska komma ihåg dig om 20 år?

Under hösten erbjuder Sorsele kommun stöd i föräldraskap, riktat mot antingen föräldrar till barn 3-12 år, eller 12-17 år. Läs mer och gör en intresseanmälan! OBS - förlängt anmälningsdatum!

Sorsele kommun erbjuder föräldraskapsstöd med start i januari vid tillräckligt många anmälda: ABC, Alla barn i centrum, för barn 3-12 år eller Älskade, förbannade tonåring med inriktning mot ungdomar 12-17 år. Föräldraskapsstödet ges i form av gruppträffar vid fyra tillfällen. Syftet är att stärka relationen mellan barn och vuxna och det är till för alla, inte bara föräldrar som upplever att de har problem. Det är bra, men inget krav, om såväl manliga som kvinnliga vårdnadshavare kan delta.

De fyra träffarna pågår i cirka 2,5 timmar kring olika teman, inklusive en paus där det serveras ett gott kvällsfika. Under träffarna tar deltagarna del av varandras erfarenheter och av modern forskning. Man får kunskap, insikter och idéer hem för att träna mellan träffarna. Därefter har vi en återträff som gruppen själv bestämmer datum för. Både Alla barn i centrum och Älskade, förbannade tonåring utgår ifrån teman anpassade för barnen ålder vid varje träff.

Här kan du läsa mer om Alla barn i centrum.

Gruppledarna önskar nu att tänkbara deltagare visar sitt intresse för antingen den ena eller den andra gruppen, för att ta ställning till vilken som ska arrangeras. Sista datum för intresseanmälan är den 4/1. Skicka en e-post till anita.nilsson@sorsele.se och ange om du vill gå ABC eller Älskade, förbannade tonåring. För frågor kontakta Anita Nilsson, 0952-142 16.

 

Senast uppdaterad den 22 november 2018