Till innehåll

Anmälningskanal för visselblåsning

Nu har Sorsele kommun lanserat sin e-tjänst för visselblåsning. Visselblåsarfunktionen är till för att ta emot och hantera rapporter om missförhållanden inom de områden som vår myndighet har ansvar för.

Att ha en visselblåsarfunktion är ett krav som ställs på kommuner, myndigheter och privata arbetsgivare med ett visst antal anställda. Lagen utgår från EU:s nya visselblåsardirektiv och ger ett bättre skydd för visselblåsare och underlättar för den som vill rapportera missförhållanden. En av de största förändringarna med den nya lagen är att inte bara anställda och inhyrd arbetskraft omfattas av lagen, utan även exempelvis praktikanter, arbetssökande eller personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang fått uppgifter om missförhållanden.

Du som kan rapportera via e-tjänsten och samtidigt omfattas av det skydd som lagen medger i form av sekretess och skydd mot repressalier har till exempel jobbat för Sorsele kommun, antingen som anställd, som leverantör eller anställd hos en leverantör till Sorsele kommun. 

Läs mer på denna sida. Här hittar du e-tjänsten.

Senast uppdaterad den 21 september 2022