Till innehåll

Ansökningar bygdemedel 2022

Nu finns möjligheten för din förening att söka bygdemedel för investeringar som är till allmän nytta i Sorsele kommun. Ansökningsperioden är 1 november 2021 till och med 31 januari 2022.

Kommunstyrelsen har avsatt 230 000 kronor till föreningars initiativ. När ni som förening gör en ansökan motivera hur ert projekt berör kommunens prioriterade områden, då ökar möjligheten att er ansökan beviljas. För år 2022 har kommunstyrelsen prioriterat följande områden:

  • Ändamål inom ekonomisk-, ekologisk- och social hållbarhet samt trygghet
  • Ändamål som växlas upp i projekt och/eller med andra externa medel (ex Boverket)
  • Ändamål som påtagligt höjer attraktiviteten i närliggande boendemiljö

Mer information finns att läsa på Sorsele kommuns hemsida. Ni söker bygdemedel via Tillväxtverkets e-tjänst Min ansökan, Min Ansökan (minansokan.se)

Mer information finns på Länsstyrelsen i Västerbottens hemsida

Utveckling med bygdemedel | Länsstyrelsen Västerbotten (lansstyrelsen.se)

Önskar din förening stöd i er ansökningsprocess eller vill bolla idéer, kontakta oss gärna.

Henrik Sjöström, Kultur- och fritidschef, henrik.sjostrom@sorsele.se, 0952-14202

Senast uppdaterad den 11 november 2021