Lyssna

Ansökningar inför 2020

Länsstyrelsen bedömer att det är högst sannolikt at det kommer att finnas medel för lokalt initiativtagande i arbetet med lokal naturvård - så kallade LONA-medel - för att bevilja nya projekt med start 2020.

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) utgör den största nationella satsningen hittills för att åstadkomma ett ökat lokalt initiativtagande i arbetet med lokal naturvård. Det går att få bidrag för två olika områden, ordinarie LONA och LONA våtmark som infördes år 2018. Våtmarksprojekt inom LONA kan beviljas bidrag med upp till 90 procent, medan projekt inom ordinarie LONA kan ges med upp till 50 % av bidragsberättigade kostnader.


Det är endast kommuner som kan söka LONA-bidrag, men projekt kan även initieras och drivas av lokala initiativtagare. Detta görs genom att ansökan skrivs in i LONA-registret och därefter hanteras av kommunen. Länsstyrelsen arbetar mot digital ärendehantering och tar gärna emot inskannade ansökningar, pappershandlingar behöver inte skickas in. Läs mer om förfarandet här: www.naturvardsverket.se/lona

LONA-registret finns här (hämta gärna inspiration i andra projekt, det finns bra sökfunktioner): https://lona.naturvardsverket.se/

Senast uppdaterad den 8 oktober 2019