Lyssna

Arbetet med den nya SJ-planen avlöper som planerat

Det har varit fokus på el, vatten och avlopp sedan arbetet med SJ-planen drog igång efter semesteruppehållet. Nu väntar intensiva veckor för att färdigställa arbetena ovan jord.

Intensiva veckor väntar framöver. Grundarbetet på SJ-planen är avklarat och nu jobbar man med de synliga arbetena ovan jord – till exempel ska servicehusen och lekställningen komma på plats inom kort. De vibrationer som boende och arbetande i närheten av SJ-planen känner beror på att man i detta nu förbereder ytorna för asfaltering. Slutbesiktningen genomförs som planerat i slutet av september.

– Det jag tar med mig från det här byggmötet är att vi ligger i fas med planeringen, bygget är alltså inte försenat, säger teknisk chef Simon Sundström efter att ha träffat Trafikverket och Skanska.

Läs mer om rastplatsens utformning: Förbättrad trafikmiljö med ny rastplats

E45 kommer inte att stängas av igen, även om framkomligheten är begränsad i dagsläget. Däremot kommer Folkets hus-gatan att stängas av några timmar under veckan.

Gatubelysningen längs denna del av E45 är avstängd tills all el har dragits färdigt och kommer därefter att kopplas på. Den släckta belysningen vid övriga delar av E45 och Strandvägen som sköts av Trafikverket är dock inte relaterat till detta projekt.

Avslutningsvis får boende och besökare i kommunen mycket beröm för att ha låtit entreprenörerna jobba ostört.

Senast uppdaterad den 3 oktober 2018