Till innehåll

Arena Sorsele blir verklighet

Under måndagen beslutade ett enigt fullmäktige att besluta om en investering på 25 miljoner kronor för Arena Sorsele.

Det är kommunchef Mats Engman som har i uppdrag att göra verklighet av planerna samt att se över vilka externa medel som kan sökas. Målsättningen är enligt kommunfullmäktiges beslut att påbörja byggnationerna under 2022.

I investeringen ingår även tak över isbanan vid Vindelälvsskolan i Sorsele samt en upprustning av belysning till elljusspåren i Gargnäs, Blattnicksele, Sorsele och Ammarnäs. Elljusspår ska enligt beslutet vara färdigställda innan 1 september 2022.

 

Senast uppdaterad den 16 december 2021