Till innehåll

Arenabygget i oktober

Entreprenören har nu kommit igång med markarbeten för bygget av Arena Sorsele. Markarbetet har kommit in i ett nytt skede då det material som ska utgöra grunden under den framtida arenan transporterats in.

Detta material måste bearbetas – massorna vibreras ihop med en vält, vilket skapar en del buller. Det är framför allt under vecka 41-43 som intransport av massor pågår. Detta har tyvärr orsakat en del buller och besvär för boende i närområdet. 

Materialet till plattan levereras vilket är nästa steg i uppförandet av hallen. Nästa fas när det blir ökad aktivitet är då gjutning ska ske, förhoppningsvis under närmaste månaden. Plattan kommer att vara klar i december och arbetet pausas då över jul och nyår innan montaget av hallbyggnaden görs i januari.

 

Senast uppdaterad den 26 oktober 2023