Lyssna

Augusti + gatlysen = sant

Belysningssäsongen har inletts. Vad innebär detta?

Kommunens gatlysen är samtliga programmerade att starta den 1 augusti. Detta tycks också ha skett, utom vid ett ställe vid vattentornet i Sorsele samhälle där det missades att programmera om astrouret. Detta är åtgärdat-

Vi har klarat oss bra undan skador förorsakade av åska och blixtnedslag, hård vind och skadegörelser. Några enstaka haverier har det skett vid yttre åverkan, till exempel påkörda stolpar. Enstaka störningar har också skett i eldistributionen där det är andra faktorer som orsakar störningar.

Felanmälningar?

Vi har en lokal entreprenör som sköter kommunens vägbelysning och all övrig utomhusbelysning. Alla felanmälningar ska dock gå via kommunen. I första hand till kundtjänst (Jeanette Eklund telefon: 0952-140 61), i andra hand till verksamhetsansvarig. Det går även att felanmäla via växeln, 0952-140 00. Vi vill inte att felanmälningarna går direkt till entreprenören. Detta innebär merarbete då vår entreprenör måste kontakta kommunen för att få klartecken att åtgärda felen.

Vem äger vad?

Trafikverket har övertagit 144 st belysningspunkter, bland annat hela passagen genom Blattnicksele på väg E45/363,  hela Strandvägen (väg 1132) samt hela Rankbäcksrakan (E45/363) förbi Ammarnäskorsningen och mot Arvidsjaur. Kommunen planerar att fortsätta uppvakta Trafikverket för kompletteringar av vägbelysning, bland annat vägbelysning över Kyrkbron i Sorsele tätort på väg 1132 där det idag saknas helt belysning. För felanmälningar av dessa är det Trafikverket som ska kontaktas.

Handlingsplan för modernisering

Alla armaturer har bytts ut till lågenergiarmaturer med inbyggd nattsänkning. Det har inneburit att elförbrukningen har sjunkit drastiskt, från en förbrukning om cirka 750 000 kWh per år till en ny årlig förbrukning om 180 000 kWh. Vi har inte statistik för att kvalitetssäkra den nya årsförbrukningen ännu, så än så länge är detta uppskattningar.

Kommunen är inte helt klar med förnyelsen och moderniseringen av vägbelysningar. Några få nya inkopplingar sker i höst och några enstaka ärenden som rör kommunens separering mot Trafikverket finns kvar.

Projektet kommer att avslutas förhoppningsvis senare i höst med en redovisning av hela projektet till kommunstyrelsen. Hela projektet har skett inom ramen för den av kommunfullmäktige beslutade handlingsplanen där kriterier för moderniseringen, borttagande av vägbelysning och andra för projektet viktiga aktiviteter har beslutats.

Senast uppdaterad den 25 november 2019