Avfallsenkät 2017

Tyck till om sophämtning, återvinningscentraler, service med mera!

Nu är avfallsenkäten för 2017 öppen. Ta chansen att tycka till!

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=495250X105285300X36849

Enkäten tar bara ett par minuter att fylla i, tack för att du tar dig tid!

Önskar du istället få fylla i enkäten i pappersform, kontakta kundtjänst på 0952-140 61, alternativt kundtjanst@sorsele.se så skickar vi den till dig med post.

Vi önskar ditt svar senast 18 december.

Senast uppdaterad den 12 december 2017

Aktuellt