Till innehåll

Barn som riskerar att utsättas för brott

Från och med 1 juli 2021 gäller lagen om Barnfridsbrott. Det betyder att alla barn som upplever våld eller hot mellan vuxna i sitt eget hem ses som ett brottsoffer med rätt till eget biträde och skadestånd.

Kommittén mot barnmisshandel har räknat med att tio procent av alla barn i Sverige någon gång bevittnat våld i hemmet.
Barnfridsbrott innebär att det blir straffbart att utsätta ett barn i en nära relation för att se eller höra exempelvis vålds- och sexualbrott.
Enligt beslutet ska gärningspersonen kunna få fängelse i upp till två år. Är brottet grovt gäller fängelse i lägst nio månader och högst fyra år. Dessutom ska barnens rätt till brottskadeersättning ersättas med en rätt till skadestånd, vilket bland annat ger barnen större möjlighet att begära ersättning. För att ytterligare stärka barnens ställning ska uppdraget för barnets särskilda företrädare utvidgas, bland annat ska det omfatta hanteringen av skadestånd.

Barn befaras kunna utsättas för brott i sommar

Regionkoordinator mot prostitution och människohandel Eva Norlin befarar att barn från andra länder riskerar utsättas för brott i sommar, till exempel genom att vuxna utnyttjar dem i tiggeri. Barn riskerar också att fara illa om de följer med vårdnadshavare som utnyttjas som arbetskraft, då de exempelvis kan leva under otjänliga boendeförhållanden, i bilar och tältläger. Hittills i år har det uppmärksammats ett ökat antal inresta barn i utsatta situationer i Stockholm - men även i norra delarna av Sverige. Barn som vistas i Sverige har samma rättigheter till trygghet, boende och omsorg som barn bosatta här. De som utnyttjar barn i tiggeri begår en brottslig handling och straffvärdet för dessa brott är högt. Allmänheten spelar en viktig roll i att förebygga denna typ av brottslighet och hjälpa de brottsutsatta barnen. Vi måste alla hjälpas åt att öka upptäcktsrisken och på så sätt också förebygga brott samt ge dessa barn det skydd och stöd de behöver.

Vid bevittnande om att ett barn utnyttjas i tiggeri, på annat sätt utsätts för brott, bor under otjänliga förhållanden eller far illa i någon form kontakta polisen. Vid icke brådskande ärende ring 114 14 och vid pågående brott ring 112.
Socialtjänsterna ska kontaktas för att de ska kunna bedöma behov av vidare insatser och stöd.
Ring kommunernas lokala telefonväxel och begär att bli kopplad även om du befinner dig i annan kommun än din egen.

Digitala bordeller

Prostitution, människohandel och exploatering av kvinnor och barn är idag bara ett knapptryck bort. På nätet finns alltifrån sajter som öppet marknadsför sexköp till nyare sajter som är paketerade på mer glorifierande sätt som sugardatingsajter och Onlyfans – men de har alla en sak gemensamt: de skapar plattformar för exploatering av kvinnor, flickor och andra i en ständigt växande porr- och sexindustri – som tjänar enorma summor på människors utsatthet. Samtidigt som det är olagligt med sexköp i Sverige ligger tusentals män ute offentligt på nätet och efterfrågar kvinnor att begå brott mot med hjälp av olika digitala bordeller.
I mars 2021 gjordes det i Sverige 1,9 miljoner besök på fem av de största sexköpssidorna online. Detta visar en ny kartläggning som organisationerna Child10 och RealStars har gjort. Utöver exploatering av kvinnor förekommer på sajterna såväl människohandel som annonser där barn säljs.

Här kan du ta del av konferensen Digitala bordeller.

 

Senast uppdaterad den 6 juli 2021