Lyssna

Bidrag för att utveckla kulturskola i glesbygd

Kulturskolan tilldelas halv miljon i statsbidrag för att utveckla undervisningen.

Kulturskolan i Sorsele har tilldelats ett statsbidrag på 531.000 kronor av Kulturrådet för att utveckla kulturskola i lands- och glesbygd. Bidraget ges för att kunna stärka kulturskolan och genomföra riktade insatser gentemot elever på byaskolorna i Ammarnäs och Blattnicksele.

– Vi har också fått bidrag för att kunna utveckla undervisningen med inriktning på samisk kultur såsom slöjd, musik, dans och teater, säger fritids- och kulturchef Pär Röckner.

Det statliga stödet är tänkt att främja kulturskolans möjligheter att erbjuda barn och unga undervisning i kulturella och konstnärliga uttryckssätt, men också möjligheter att fördjupa och bredda undervisningen.

– Det här innebär att vi kan både stärka och bredda kulturundervisningen i byaskolorna. Jag är glad att staten ser till hur landsbygden kan utveckla programutbudet för barn och ungdomar. Det är en milstolpe för Sorsele kommun, säger Pär Röckner.

Senast uppdaterad den 8 oktober 2019