Lyssna

Bidrag för att utveckla kulturskola i glesbygd

Kulturskolan tilldelas halv miljon i statsbidrag för att utveckla undervisningen.

Kulturskolan i Sorsele har tilldelats ett statsbidrag på 531.000 kronor av Kulturrådet för att utveckla kulturskola i lands- och glesbygd. Bidraget ges för att kunna stärka kulturskolan och genomföra riktade insatser gentemot elever på byaskolorna i Ammarnäs och Blattnicksele.

– Vi har också fått bidrag för att kunna utveckla undervisningen med inriktning på samisk kultur såsom slöjd, musik, dans och teater, säger fritids- och kulturchef Pär Röckner.

Det statliga stödet är tänkt att främja kulturskolans möjligheter att erbjuda barn och unga undervisning i kulturella och konstnärliga uttryckssätt, men också möjligheter att fördjupa och bredda undervisningen.

– Det här innebär att vi kan både stärka och bredda kulturundervisningen i byaskolorna. Jag är glad att staten ser till hur landsbygden kan utveckla programutbudet för barn och ungdomar. Det är en milstolpe för Sorsele kommun, säger Pär Röckner.

Senast uppdaterad den 25 november 2019