Till innehåll
Två kvinnor med mygga på står vid en whiteboard.

Chefer utbildas i våld i nära relationer

Sorsele kommun genomför som en av de första kommunerna i landet en utbildningsinsats för att ge alla anställda en grundläggande medvetenhet om våld i nära relationer.

Bilden: Matilda Kjellmor (t. v.) och Lena Lena Stenvall. Foto: Johan Seger.

Med utbildningsinsatsen lyfts våld i nära relationer till en arbetsgivarfråga. 

– Vi behöver öka kompetensen om vad våld är och var det kan finnas i samhället. När den kunskapen finns kan man jobba mer hållbart med personalen och arbetsmiljön, säger folkhälsosamordnare Josephine Gabrielsson.

Utbildningsinsatsen om våld som arbetsgivarfråga är en del av Sorsele kommuns långsiktiga och förebyggande arbete mot våld i nära relationer, med avsikten att lyfta det från en enskild angelägenhet till en allmän fråga som också berör jämlikhet, jämställdhet och hälsa i stort.

Tre personer står och tittar på utlagda kort på ett bord framför dem.

Foto: Johan Seger.

Bakom utbildningen står föreläsaren Lena Stenvall, som har en bakgrund som behandlare av våld och traumapatienter inom psykiatrin och flerårig erfarenheten av att utbilda chefer om psykisk hälsa samt skådepelaren Matilda Kjellmor. Den bygger på en kombination av föreställningar, föreläsningar och workshops. Unikt är blandningen av teori och praktik – i detta fall gestaltning i form av föreställningar, monologer och möjlighet för deltagarna att möta en våldsutsatt person.

– Lenas kunskap om hur våra hjärnor fungerar och möjligheten för deltagarna att möta berättelserna blir speciellt. Det är viktigt och svårt, men sättet vi jobbar på gör det mer greppbart, säger Matilda Kjellmor som också berättar att hon inför nästa träff, som berör kränkande särbehandling, har skrivit en ny monolog.

– Vi jobbar med att belysa vad som egentligen utgör våld och att våld kan se ut på olika sätt. Det kan till exempel handla om verbala kränkningar, som kan förekomma i hög grad men som har lågt erkännande som en form av våldsutövning. Utbildningen möjliggör oss att utforska hur vi jobbar med vår värdegrund, säger Josephine Gabrielsson.

Utöver utbildningsinsatsen, som genomförs vid fyra tillfällen under hösten och vintern 2021, pågår andra insatser i det systematiska hälsoarbetet.

– Inom skolan prövar vi att arbeta enligt en metod som heter Agera tillsammans, som syftar till att förebygga kränkningar genom aktiva åskådare. Socialtjänstens chefer utbildas också särskilt, utöver denna satsning, berättar Josephine Gabrielsson.

Senast uppdaterad den 8 december 2021