Till innehåll

Christer Normark avslutar sitt uppdrag som kommunchef i Sorsele

Kommunchef Christer Normark avslutar sitt uppdrag i Sorsele kommun efter att ha erbjudits tjänsten som kommundirektör i Lycksele kommun.
–  Det har inte varit ett lätt beslut att ta, och jag valde att ta tjänsten för att kunna vara nära min familj. Att ett av mina barnbarn nu flyttat till Lycksele avgjorde saken. Jag vill verkligen inte att min lojalitet till Sorsele kommun ska ifrågasättas, säger Christer Normark.

– Vi är väldigt nöjda med Christers arbete och det är förstås tråkigt, men också förståeligt, att Christer väljer att frånträda sin tjänst som kommunchef i Sorsele kommun, säger KSO Kjell Öjeryd.

Christer Normarks nya uppdrag påbörjas den 1 november 2021 och arbetet med att rekrytera en efterträdare har påbörjats. Det vore fördelaktigt om Christer Normark och hans efterträdare kan gå parallellt.

– Vi är väl medvetna om att det krävs kontinuitet och stabilitet för våra anställdas och verksamheternas skull, säger Kjell Öjeryd.

– Christer har påbörjat ett stort omställningsarbete för att förbättra arbetsmiljö och ledning i kommunorganisationen. Det goda arbetet har vi förstås ambitionen att fortsätta med i samma anda när vi nu rekryterar en ny kommunchef.

HR-chef Marie Strinnholm är hoppfull inför rekryteringen.

– Det är en viktig nyckelspelare som försvinner, men vi har i en väl sammansatt strategisk ledningsgrupp och all den drivkraft som finns i organisationen förutsättningar att fortsätta det goda arbete som är påbörjat. Jag ska på bästa möjliga sätt att bistå politiken att lägga en bra plan för framtiden och då specifikt kommande rekrytering. Det är en attraktiv tjänst och en attraktiv kommun att jobba i – vi har goda möjligheter att kunna rekrytera någon som kan bidra till kontinuiteten och fortsätta jobba med de processer som Christer har påbörjat. Jag har goda förhoppningar och en stark tro på framtiden i och för Sorsele kommun.

Senast uppdaterad den 1 november 2021