E-tjänster Om webbplatsen Lyssna

Debatt med årskurs 9

Niondeklassarna på Vindelälvsskolan har genomfört rollspel om biosfärsområdet för bland annat klasserna under dem och kommunens näringslivsutvecklare Erika Hjukström.

Den 12 september bjöd årskurs 9 in till en debatt som skapade mycket känslor och engagemang hos alla deltagare. Genom ett rollspel fick vi kunskap om biosfärområdets storslagna miljö och om hur olika intressen eller verksamheter kan vara både livsviktiga och förödande för ekosystemet och ekosystemtjänsterna. Fem olika grupper lyfte fram sina argumentationer varför just deras verksamhet kommer att ge mest resultat för Sorsele kommun.

Gruvbolaget planerade för att bryta Zink under jord vilket skulle skapa många arbetstillfällen men under debatten framkom osäkerhet hur stora miljöeffekterna egentligen skulle bli.

En annan grupp berättade om det högklassiga Hotellet i Ammarnäs som de planerade bygga vilket skulle generera många arbetstillfällen men frågan där var om målgruppen unga verkligen kommer att ha råd att bo där.

En tredje grupp var renskötande samer som skulle erbjuda lokal mat och aktiviteter men som värnade mer om miljön än att dra in stora pengar till kommunen.

Den fjärde gruppen, miljöorganisationen, ville lyfta fram den fina naturen i Sorsele kommun och göra insatser för att förbättra den ytterligare som fler bussar, laddstationer och soptunnor i kommunen men andra grupper undrade om det verkligen kommer att genera några pengar till kommunen?

Den femte gruppen hade en idé där man skulle omvandla Nalovardo till en militär träningsanläggning för ungefär 500 personer. Denna grupp skulle omvandla deltagarnas avföring till biobränsle och odla mycket av den mat som skulle behövas men hur miljövänlig är egentligen en sådan anläggning?!

Under debatten framkom uttalanden som att man måste slösa pengar för att tjäna pengar och mellan grupperna ställdes ofta den fina miljön mot möjlighet att tjäna pengar. Frågan är om vi behöver välja?

Resultatet från debatten blev att en gruvetablering skulle ge mest resultat utifrån ekonomi, antal jobbtillfällen och miljö.

Tack för möjligheten vi fick att vara med och lyssna och ta del av många bra argument och engagemang från alla elever!

/Erika Hjukström

Senast uppdaterad den 25 november 2019