Lyssna

Digital utbildning - Introduktion barnomsorg

Kan du bidra?
Med anledning av den pågående pandemin förbereder vi oss för att kunna stärka upp verksamheten vid ett eventuellt akut behov av extrapersonal inom barnomsorgen.

Sorsele kommun har därför, i samarbete med Sorsele lärcentrum och projektet SIKT, utformat en introduktionskurs riktad mot barnomsorgen.

Utbildningen är kostnadsfri och vänder sig till alla som kan göra en insats.

Allt material är digitalt och utbildningen kan därför genomföras när just Du har möjlighet.

Anmälan görs via denna länk

Mer information om utbildningen hittar du på utbildningens hemsida

Har du funderingar?

Kontakta lärare Linda Sandqvist linda.sandqvist@edu.sorsele.se

Senast uppdaterad den 6 november 2020