Till innehåll

Driftstörning för bredbandskunder Sorsele samhälle

Uppdatering 2024-06-28, klockan 08.00
Under natten har de sista åtgärderna gjorts och anslutningarna är nu fungerande igen. Då det var en komplicerad lagning vill vi passa på att tacka för ert tålamod i väntan på felavhjälpning

Uppdatering 2024-06-26, klockan 08:00
Felavhjälpning pågår och åtgärder genomförs löpnade, prognos är att anslutningarna ska vara funderande igen under denna vecka.

Uppdatering 2024-06-24, klockan 10:25
Felavhjälpning pågår och åtgärder genomförs löpnade under veckan. I samband med åtgärderna kan andra närliggande anslutningar på Holmen påverkas.

 

 

Just nu är det driftstörningar på bredbandet för vissa kunder på Sorsele samhälle. Åtgärder beräknas påbörjas under nästa vecka ve 26. De berörda adresserna är:

Helt nere -
Strandvägen 21
Storgatan 5,7,9
Fjällgatan 2, 3, 4

Eventuellt nere -
Biblioteket
Strandvägen 23, 24, 26, 30
Skolgatan 6, 8
Bankgatan 4

Senast uppdaterad den 28 juni 2024