Lyssna

En fråga till dig med kommunal sophämtning

Kommunen har en viktig uppgift i att följa utvecklingen och tillhandahålla bra produkter och tjänster som möter dina krav. Därför vill vi be dig med kommunal sophämtning besvara en fråga om nöjdhet med kommunens tjänster senast 20 december. Endast de innevånare som omfattas av den kommunala sophämtningen som ska svara på enkäten.

 

 

För att besvara frågan om nöjdhet med kommunens tjänster följer du denna länk:

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=669960X149222230X94230

Senast uppdaterad den 26 november 2018