Lyssna

En hälsning på internationella lärardagen

En hälsning har inte mycket mer än ett symboliskt värde. Men en hälsning är i alla fall vad vi vill uppmärksamma skolans alla lärare med på den internationella lärardagen – ni är oerhört värdefulla för kommunen. Ni jobbar med vår framtid och ni gör det möjligt för barnfamiljer att bo kvar här. Utan er skulle en stor bit i vårt servicepussel fattas. Vi vill också rikta ett särskilt tack för att ni gör ett så bra jobb i och har visat förståelse för den pressade situationen som skolan befunnit sig i.

/Skolledningen

Senast uppdaterad den 5 oktober 2018