Till innehåll

Extra satsning på att stärka samverkan lokal för bättre service i landsbygder

Vi är så glada över att tillväxtverket har beviljat vår ansökan om stärkt samverkan lokalt för bättre service!

I våras hade Tillväxtverket en utlysning med extra pengar för att stärkt samverkan på landsbygden. Sorsele kommun via Utvecklingsverksamheten skickade in en ansökan för att jobba med detta. Vi är glada över att meddela att vi är en av 15 kommuner i landet som blivit beviljad projekt där vi i Sorsele kommun fått pengar för att jobba med att utveckla servicepunkterna i Ammarnäs, Blattnicksele och Gargnäs. I projektet ska verksamheten jobba med att stärka samverkan mellan kommunen och lokalsamhället och har som mål att utveckla servicen vid servicepunkterna.

Service är viktigt för att hela Sverige ska fungera! För att en plats ska behållas och utvecklas så måste flera jobba tillsammans! Genom samverkan kan vi skapa nya möjligheter! 

Detta projekt ligger i linje med kommunens serviceplan med mål att förstärka servicen i Sorsele kommun, att säkerställa att det i hela kommunen finns tillgång till god service inom rimliga avstånd.

Vi har haft en första digital uppstartsträff med Tillväxtverket och de övriga 14 kommunerna och med detta är projektet nu igång och verksamheten ser framemot att få träffa er ute i noderna. 

Projektet  "Utveckling av medskapandeprocesser för hållbar service i Sorsele kommun" har beviljats 480 000 kronor i stöd från Landsbygdsprogrammet under perioden 2022-09-01 - 2024-06-30. Vill ni ta del av beslutet kan ni maila kommun@sorsele.se alternativt kontakta projektledare Erika Hjukström för frågor.

   

 

Senast uppdaterad den 2 november 2022