Till innehåll

Bekräfta faderskap digitalt

Från och med den 1 januari 2022 kan du bekräfta föräldraskap/faderskap digitalt direkt till Skatteverket.

Ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera sitt föräldraskap/faderskap via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Ni kan också anmäla gemensam vårdnad i samma tjänst. Både sammanboende föräldrar och föräldrar som inte bor ihop kan använda tjänsten. 

För att använda den digitala föräldraskapsbekräftelsen ska du vara 18 år och folkbokförd i Sverige. Ni som föräldrar ska vara överens om att barnet är ert gemensamma.

Gå till Skatteverkets e-tjänst Digital föräldraskapsbekräftelse.

Senast uppdaterad den 23 februari 2022