Lyssna

Färdigt med tillförordnad kommunchef

Teknisk chef Simon Sundström tillförordnas som kommunchef under tiden 2019-12-10 och fram tills att en ny kommunchef är rekryterad och på plats.

Med anledning av uppkommen situation där kommunchefen Charlotta Tarras-Wahlberg slutat sin anställning, nuvarande socialchef Anci Linder avslutar sin anställning med sista tjänstgöringsdag 2019-12-10 samt att vikarierande HR-chef Gun-Britt Holmlund slutar sin anställning vid årsskiftet enligt tidigare plan, tillförordnas Simon Sundström, teknisk chef, som kommunchef under tiden 2019-12-10 och fram tills ny kommunchef är rekryterad och på plats.

Rekrytering av kommunchef samt vikarierande HR-chef kommer att påbörjas omedelbart.

Som stöd till Simon Sundström anlitas Janne Ask för den närmaste tidens kommunchefsuppdrag samt vissa övriga uppdrag.

Senast uppdaterad den 11 december 2019