Till innehåll

Familjerådgivning

Nu erbjuder vi åter fysiska möten!

Det finns tillfällen när man kan behöva professionell hjälp i sina nära relationer oavsett om man lever i en parrelation eller ensam. Familjerådgivningen arbetar med relationsproblem och erbjuder samtal. Samtalen sker under sekretess och ingen dokumentation sker. Samtalen är kostnadsfria.
För information/tidsbeställning ring: Familjerådgivare Solweig Öjebrandt på telefon 072-564 57 60

Familjerådgivning - Sorsele kommuns hemsida

Senast uppdaterad den 14 oktober 2021