Till innehåll

Faxen fasas ut

Nu pensioneras telefaxen som kommunikationssätt till kommunen. Sedan den 1 juli 2018 finns inte längre något krav i förvaltningslagen (2017:900) på att det ska vara möjligt att kontakta myndigheten via fax. Förändringen är ett led i kommunens digitaliseringsarbete.

Våra kontaktvägar in till kommunen är:

E-post: kommun@sorsele.se

Telefon: 0952-140 00 (växel)

E-tjänster: Tjänster - Sorsele kommun

Det går också bra att besöka oss - Kommunhus och växel - Sorsele kommun

Senast uppdaterad den 2 november 2022